Osnovni podaci

Obrt za usluge Hermosa, vl. Lidija Štokić
Berislavićeva 16, Zagreb
OIB 28527705575
MB 97596582

Obrt za usluge Haro Art, vl. Alen Barić
Berislavićeva 16, Zagreb
OIB 78077656640
MB 97595608